ماشین نورد لول کن 3 غلطک مدل مثلثی شکل

قابلیت لول کردن تیرآهن، نبشی، سپری، قوطی، ناودانی و …
قابلیت تغییر سایز و قدرت های مختلف